Tog over hele landet sto stille i to timer

Mellom klokken 12 og 14 sto alle tog over hele landet stille. Bakgrunnen var Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel

Da klokken slo 12 torsdag ettermiddag, stanset alle landets tog ved den nærmeste stasjonen. Der sto de bom stille i to timer fram til klokken 14.

Det ble ikke satt opp alternativ transport, verken for avgangene som ble berørt før, under og heller ikke etter streiken, opplyste Vy i forkant av streiken. Den to timer lange streiken er ventet å påvirke togtrafikken resten av dagen.

Bakgrunnen for streiken er at togforbundene protesterer mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandles i Stortinget senere i høst. Jernbanepakken vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå.

– Avdemokratisering av jernbanen

Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, som er blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, mener forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

– En merkelig streik

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Helge Orten, deler ikke Sæthre og Ringdals syn på jernbanepakken. Orten har karakterisert streiken som «en merkelig streik».

– Det er i så fall en streik mot økt sikkerhet, forenkling av togreiser og lavere utslipp, sier Orten, som er komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget.

Han mener det skapes et uriktig bilde av at Norge mister råderetten over egen jernbane.

– Infrastrukturen eies av staten, vi bestemmer selv vilkårene i anbudene og jernbanetilsynet har ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt. Norsk jernbane er norsk og vil forbli norsk, sier Orten.

Demonstrasjoner over hele landet

Torsdag ettermiddag ble det arrangert demonstrasjoner i både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg ble det holdt mindre markeringer over store deler av landet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes var blant dem som holdt appeller under demonstrasjonen i Oslo.

Flytoget sto også stille de to timene streiken varte. Buss, trikk og T-bane sto stille i hovedstaden, men kun i en halv time fordi Oslo Sporveier ønsket å legge til rette for demonstranter som skulle komme seg til demonstrasjonen.

NJF har varslet at de om nødvendig vil aksjonere ytterligere ved å stanse alle tog i rushtiden mellom klokken 14 og 16 torsdag 31. oktober.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.