Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld. Ved midnatt er det ennå ikke kommet noen melding om hva avgjørelsen blir. Norwegians informasjonsdirektør har ikke svart på NTBs henvendelser.

– Hvis det blir nei i kveld, er det en svært, svært alvorlig situasjon for Norwegian. Da er slaget nesten tapt, og det må et mirakel til for å unngå skifteretten, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Sikres penger fra Gatwick-sloter

Det første tilbudet innebar at 60 prosent av lånene skulle konverteres til aksjer, samt konvertering av 85 prosent av et såkalt konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millioner dollar. Dette ble i et nytt tilbud jekket ned til henholdsvis 50 prosent og 80 prosent. Nå har obligasjonseierne fått ytterligere innrømmelser i et nytt tilbud som de vurderer.

– Det nye tilbudet innebærer blant annet at obligasjonseierne får fortrinnsrett til nye aksjer når selskapet skal ut og hente opptil 400 millioner kroner i en emisjon (ved å utstede flere aksjer, red.anm.), og det til en forventet svært lav kurs, sier Elnæs.

Obligasjonseierne er også tilbudt mindre stramme krav til hvor lenge de må sitte på aksjene før de kan selge dem, samt at inntekter fra salg av de særdeles lukrative slotene (avgangstidspunktene) på Gatwick skal sikres obligasjonseierne som har pant i disse (NAS07 og NAS08).

Norwegian tilbyr også å bare gjøre om 77 prosent av lånene til aksjer dersom kreditorene går med på å tegne seg for et visst antall aksjer i emisjonen, som må tilsvare 50 millioner kroner, i etterkant, samt et par andre goder, ifølge E24.

– Bedre enn konkurs

– De smører godt med smør på brødskiva for at den skal smake litt bedre og for å prøve å tilfredsstille motparten, konstaterer Elnæs om det nye tilbudet.

– Er det en god avtale for obligasjonseierne?

– Jeg vil ikke nødvendigvis kalle det en god avtale, men det er trolig en deal som er bedre enn at selskapet går konkurs, for da får de ingen ting. Norwegian er svært forgjeldet, så det er lite å hente i boet. Ved en konkurs er nedsiden veldig stor for dem, så jeg tror det er større sjanse for at de sier ja enn nei, sier Elnæs.

Hvem og hvor mange som har obligasjonslån i Norwegian, er hemmelig, og forhandlingene styres av Nordic Trustee (tidligere Norsk Tillitsmann AS) som er obligasjonseiernes representant.

To tredeler av eierne må si ja til avtalen for at den skal bli noe av.

– Det avhenger av om de har tro på forretningsplanen for «nye» Norwegian som er lagt fram. Jeg synes planen virker helt grei. Det blir et mye mindre Norwegian enn i dag, med baser kun i Norge og på Gatwick, sier Elnæs.

Leasingselskaper blir eiere?

Men torsdagens møte er bare ett skritt på veien. Neste steg er å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass innen søndag, og den vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet.

Mandag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Redningsplanen betyr i praksis at aksjonærene taper en stor del av verdiene sine.

Hele flybransjen er hardt rammet av reiserestriksjonene som er innført både innad i Norge og internasjonalt for å hindre spredning av koronaviruset. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.