Miljøverndepartementet skal sette i gang tidenes omlegging av den norske søppelhåndteringen. Og ingen slipper unna. Nå skal også storbyene til pers.— Å legge avfall på deponi er sløsing med ressurser, og skadelig for miljøet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til Aftenposten.

Hun vil ha hele landet med på tidenes omlegging av søppelvaner. Regjeringen vil kreve at kommunene legger forholdene enda bedre til rette for kildesortering. Riset bak speilet er en søppelavgift som øker jo mindre du sorterer.

Hittil har folk i distriktene vært flinkest til avfallssortering, mens byene ligger langt etter. Befolkningen blant annet i Oslo, Trondheim og Bergen skal nå lære seg mer kildesortering. Innen fem år skal alt matavfall i Oslo bli til biogass, som skal gi elektrisitet, drivstoff og varme. Rundt om i landet planlegges det forbrenningsanlegg for 3-4 milliarder kroner. Disse skal gi sentralvarme, basert på å brenne avfall og rense røykutslippene.

I Tromsø sorteres i dag alt søppel i poser av forskjellig farge, som blir optisk sortert ved mottaket. Her er det allerede slutt på tradisjonelle søppeldeponier - alt gjenbrukes eller blir sendt til brenning.

På grunn av skadelige klimagasser vil det bli forbudt med tradisjonelle søppeldeponier for nedbrytbart avfall. (©NTB)