Meklingsfristen løp ut ved midnatt, og rundt 15.000 bankansatte tas ut i streik dersom riksmeklingsmann Kari Gjesteby ikke får snekret sammen et kompromiss. Hun har imidlertid tro på at det vil bli en løsning i løpet av natten: — Status er at det fortsatt jobbes. Vi jobber parallelt med flere temaer og det vil vi fortsette med til vi har vært gjennom alt. Så lenge ingen har gått, er det håp, sier Gjesteby til NRK.

Forhandlingene er omsluttet av mye hemmelighetskremmeri, og verken krav eller tilbud er kjent. Gjesteby ville heller ikke si noe om tallstørrelser eller hvilke enkeltpunkter som volder mest besvær.

Meklingen omfatter medlemmer i Finansforbundet (YS) og LO, i både bank- og forsikringsnæringen. I første omgang er det 15.500 bankansatte som tas ut i konflikt, mens det ved opptrappingen 14. juni tas ut ytterligere 5.500 medlemmer i forsikringsbransjen. Motpart er Finansnæringens arbeidsgiverforening. (©NTB)