Store avstander og manglende infrastruktur på bakken nord for polarsirkelen gjør at radiosignaler ikke fungerer like bra som de gjør lenger sør. Pilotene er derfor avhengige av å benytte seg av andre løsninger for å kommunisere, fortrinnsvis ved å snakke via satellitt. F-35 er ikke tilpasset kommunikasjon via satellitt, skriver Aftenposten.I dagens utgave av F-16-flyene som det nye F-35 skal avløse, er det ikke mulighet for satellittkommunikasjon. Istedenfor brukes vanlig radiokommunikasjon som er oppgradert fortløpende i tråd med den øvrige oppgraderingen av flyene.

Stortinget besluttet i 2008 å erstatte dagens F-16 med nye kampfly av typen F-35 Joint Strike Fighter. Totalt skal Norge kjøpe 56 fly fra den amerikanske produsenten Lockheed Martin. I første omgang har regjeringen besluttet å kjøpe fire F-35 treningsfly. De fire testflyene blir levert i 2016, uten mulighet til satellittkommunikasjon. Ingen kan garantere når Lockheed Martin klarer å få på plass den nødvendige programvaren.

Stein Erik Nodeland, som leder det norske kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, bekrefter i en e-post til Aftenposten at flyet så langt ikke har integrert en kapasitet for satellittkommunikasjon og at man heller ikke vet når eller hvordan problemet skal løses.

Ine Eriksen Søreide (H), som leder Stortingets utenriks— og forsvarskomité, krever at forsvarsminister Grete Faremo (Ap) finner en løsning.

– Nordområdene er et av våre viktigste operasjonsområder. Det å ha fulle kommunikasjonssystemer der er utrolig viktig, sier hun.

I kravspesifikasjonene til F-35 er det lagt vekt på at kommunikasjonsmulighetene skal forbedres utover den tradisjonelle radiokommunikasjonen som er standard nå.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Forsvarsdepartementet avviser at F-35 ikke vil kunne kommunisere i nordområdene. Han understreker at flyet vil få akkurat de samme kommunikasjonsmulighetene som dagens F-16. – Denne debatten dreier seg om hvilke muligheter man har til å forbedre kampflyenes kommunikasjon i nord, blant annet gjennom satellittkommunikasjon. Det er stilt krav til F-35 om bedre løsninger enn i dag og det er lagt en plan for videre utvikling. Hvilken endelig løsning man ender på er det for tidlig å si noe om, sier Ingebrigtsen.

I løpet av våren 2012 skal regjeringen legge fram hele anskaffelsesprogrammet for Stortinget. (©NTB)