En undersøkelse fra 2003 fastslo at overforbruket av mat på sykehuset beløp seg til 8,2 millioner kroner i året. Hver dag ble det bestilt 333 middagsporsjoner mer enn det som var beregnet behov. Ved enkelte avdelinger har sykehuskjøkkenet servert mer enn to middager per pasient. Ettersom kun en ubetydelig del av maten ble levert tilbake til kjøkkenet, antok ledelsen at resten ble spist av de ansatte.

Sykehuset satte i 2006 i verk flere tiltak for å få bukt med matsvinnet. Resultatet er 4 millioner kroner mindre i utgifter til mat, økt omsetning for kantinene og to årsverk spart. (©NTB)