Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes er klar på at kvinnens illebefinnende etter alt å dømme hindret et stort koronautbrudd i Sør-Rogaland. Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes er klar på at kvinnens illebefinnende etter alt å dømme hindret et stort koronautbrudd i Sør-Rogaland. Foto: Ove Heimsvik

Kvinnen i 70-åra fikk et illebefinnende under pensjonistturen. Det reddet trolig Sør-Rogaland fra et omfattende koronautbrudd