Trumps vinnersjanser krymper i takt med at de gjenværende poststemmene telles opp i de viktige vippestatene Pennsylvania og Georgia.

Demokratene oppfordret før valget sine tilhengere til å avgi forhåndsstemme, mens Republikanerne oppfordret til frammøte på valgdagen.

Særlig i storbyer som Philadelphia og Pittsburgh i Pennsylvania, der demokratene står sterkt, var det mange som forhåndsstemte via posten.

Både i Pennsylvania og Georgia krymper Trumps forsprang i takt med opptellingen av forhåndsstemmer. Dersom Biden vinner i Pennsylvania, er slaget tapt for Trump.

– Grunnløse påstander

Trump har i lengre tid hevdet at kun omfattende valgfusk kan frata ham seieren. Dette gjentok han på valgnatten, der han utropte seg selv til vinner.

Opptellingen har i så måte vært nedslående for presidenten, og det samme var dommen som utenlandske valgobservatører felte over valget og ham selv.

– Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, fastslo lederen for observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Georg Link.

– Nonsens

– Det er ingenting som tyder på omfattende valgfusk slik Trump hevder, sier Tore Wig, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Begge partier har observatører i tellelokalene, og det er foreløpig bare Trump som har hevdet dette, sier han til NTB.

Hilmar Mjelde ved forskningsinstituttet Norce avfeier også påstanden om systematisk valgfusk fra Demokratenes side.

– Anklagen om juks er nonsens. Trump vil at stemmer til ham skal telles, og at stemmer til Biden skal forkastes, sier Mjelde, som mener valget ble avviklet på en ryddig måte.

– Demokratiet har forvitret

Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder er enig og ser på Trumps påstand om valgfusk som et nytt eksempel på hvordan han fra første dag som president har undergravd demokratiet i USA.

– Han har utnyttet mulighetene, blant annet ved sammenblanding av presidentposten og egne forretninger, sier han.

– Det amerikanske demokratiet har forvitret under Trump som følge av hans angrep på valgprosessen, mediene og maktfordelingsprinsippet, sier Mjelde.

Vil kjempe imot

Guvernøren i Pennsylvania, demokraten Tom Wolf, avfeier Trumps anklage om uregelmessigheter der og kaller det «et forsøk på å undergrave den demokratiske prosessen».

– Pennsylvania kommer til å kjempe mot hvert eneste forsøk på å undergrave valget. Vi kommer til å telle hver eneste stemme, sier Wolf.

Amerikansk høyesterett har tidligere slått fast at delstaten har anledning til å telle alle stemmer som kommer inn til og med fredag, vel å merke dersom de ikke er poststemplet etter valgdagen.

Avviser krav

I Nevada, der Biden har en knapp ledelse, har delstatens øverste domstol alt avvist et krav fra Republikanerne om å stanse opptellingen av poststemmer.

I Clark County, der storbyen Las Vegas ligger, vil poststemmer bli talt med hvis de ankommer innen 10. november, forutsatt at de senest ble poststemplet på valgdagen. Fristen for å telle dem er satt til 16. november.

Biden leder med knappe 8.000 stemmer i Nevada og er sikret seier om han vinner i delstaten.

Trump og republikanerne har også gått rettens vei i Michigan, der de hevder at partiets valgobservatører ikke får følge opptellingen på nært nok hold.

Da nyhetsbyrået AP oppsøkte tellesentralen det var snakk om, fant de imidlertid observatørene fra begge partier på plass.

Omtelling

I Wisconsin, der Biden fikk rundt 20.000 flere stemmer enn Trump og er utropt til vinner, krever republikanerne omtelling. Dette har de ifølge delstatens valglov rett til ettersom det er under 1 prosent som skiller kandidatene. Lite tyder imidlertid på at omtellingen vil gi et annet resultat.

– Det ble også krevd omtelling i Wisconsin i 2016, men bare 130 stemmer ble endret, sier Wig.

Valgkommisjonens leder i delstaten, Meagan Wolfe, fastholder at stemmetellingen gikk riktig for seg.

Publikum hadde adgang fra start til slutt, og enkelte steder ble opptellingen også strømmet direkte, sier hun til New York Times.

Må gå sin gang

Wig kan ikke se at Trump har anledning til å be høyesterett stanse opptellingen av forhåndsstemmer, slik han har gjort.

– Først må han føre søksmål i hver enkelt delstat. Når de har gått sin gang i rettsvesenet der, kan de kanskje havne i høyesterett, men det er slett ikke sikkert, sier han.

– Trump kan ikke stoppe opptellingen på noen som helst måte. Hvis det skulle foreligge en eller annen legitim tvist, må den først behandles i en lavere domstol, sier Mjelde.

Jusseksperter påpeker overfor Washington Post at høyesterett bare kan behandle visse grunnlovsmessige spørsmål i saker som først er behandlet av lavere rettsinstanser.

I 2000 tok det én måned før kaosvalget i Florida havnet i høyesterett, som utropte George W. Bush til vinner foran Al Gore.

– Den gang var det snakk om én delstat, nå utfordrer republikanerne resultatet i flere. Det vil ta tid, sier Wig, som minner om at Trump må rydde kontoret innen 20. januar dersom Biden utropes som vinner.

– Erkjenner aldri nederlag

Trump og hans tilhengere kommer aldri til å erkjenne at Joe Biden vant på rettmessig vis, tror Wig.

– Det virker ikke slik, de kommer nok til å fastholde at valget var illegitimt, sier han, og ser for seg flere mulige utfall.

– Han kan nekte å gå av, han kan oppildne tilhengerne sine til masseprotester, og han kan selvsagt føre søksmål i delstatene. Men gitt at alt har gått riktig for seg, får vi håpe at dommerne ikke lar seg bruke, sier Wig.

Mjelde er også bekymret over at Trump nå tegner et bilde av at Demokratene har stjålet valget.

– Dette er definitivt ikke er tilfelle og kan føre til vold, sier han.

Allerede onsdag kveld møtte rasende Trump-tilhengere opp ved tellelokalene i byer som Detroit, Phoenix og Portland, flere av dem bevæpnet og med krav om stans i opptellingen av forhåndsstemmer.