Fra tremånedersperioden juni-august til september-november i fjor gikk antall arbeidsløse opp med 6.000 personer, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Antallet sysselsatte i perioden var omtrent uendret.Den sesongjusterte ledigheten økte fra 3,7 til 3,9 prosent fra juli til oktober. Veksten er i tråd med en tendens som har pågått siden høsten 1999. Formålet med å justere for sesongvariasjon er å beskrive utviklingen gjennom året og vise endringer uavhengig av normale sesongsvingninger. SSB understreker at dette er usikre beregninger.