Tallet på arbeidsledige gikk ned med 8.000 fra juni til september, viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå. En ledighet på 3,3 prosent er litt høyere enn det analytikerne på forhånd ventet.AKU-målingen til SSB er mer omfattende enn ledighetstallene fra NAV. AKU-tallene omfatter blant annet også dem som svarer at de ønsker arbeid, men som ikke er registret ledige.

Ifølge SSB følger nedgangen i den sesongjusterte ledigheten fra juni til september utviklingen siden sommeren 2005. Det siste bunnivået var i begynnelse av 1999, da ledigheten var nede i 2,8 prosent. (©NTB)