Det ligger an til at det kun blir plass til representanter for de største internasjonale aktørene i norsk næringsliv i delegasjonen. Det vi si selskaper innenfor olje og gass, telekom, vannkraft, landbruk og «hele den maritime klyngen med Veritas i spissen», ifølge statsråden.

— Vi følger nå opp besøket til president Thein Sein med et besøk i Myanmar for å kartlegge mulighetene for norsk næringsliv, sier Giske.

Han er opptatt av bidragene handel og næringslivsinvesteringer gir til et lands vekst og utvikling, og framholder at hensikten med reisen er å finne områder hvor norske bedrifter kan «bidra til utviklingen i Myanmar». Norske myndigheter er på sin side inne med hjelp til å utvikle rettferdig og forutsigbart ramme- og lovverk, samt forvaltningspraksis, blant annet innenfor telekom- og energisektoren.

— Det er veldig bra for demokratiutviklingen i landet at det skjer synlige forbedringer, at folk faktisk opplever at det er framgang. Og tilstedeværelse i Myanmar er bra for bedriftene som får lønnsomme investeringer, sier Giske. (©NTB)