I en ny meningsmåling svarer halvparten av de spurte at Donald Trump gjør en dårligere jobb enn de fleste av sine forgjengere. I en ny meningsmåling svarer halvparten av de spurte at Donald Trump gjør en dårligere jobb enn de fleste av sine forgjengere. Foto: Gonzalo Fuentes

Tilliten til Trump synker igjen

Et halvt år etter at han ble president, har tilliten til Donald Trump sunket til 36 prosent. 58 prosent av amerikanerne har ingen tillit til ham.

Det går fram av en ny meningsmåling gjort for Washington Post og ABC News. Tilliten har sunket siden forrige måling, i april hadde 42 prosent av de spurte tillit til Trump.

Hele 48 prosent sier de er sterkt imot hans virke i Det hvite hus, mens det er til sammen 58 prosent som har liten tillit til ham.

Målingen viser også at 48 prosent mener USAs stilling i verden er svekket siden Trump ble tatt i ed i januar. 27 prosent mener den er blitt sterkere.

50 prosent av de spurte sier Trump gjør en dårligere jobb som president enn de fleste av sine forgjengere, mens bare 25 prosent mener han er bedre.

55 prosent av de spurte mener også at Trump ikke har lyktes særlig godt med å nå sine egne politiske mål.