Oslo (NTB): Samtidig vil fire F-16 jagerfly patruljere luftrommet i nærheten av hovedstaden.Det er ikke kommet indikasjoner på noen lufttrussel mot mål i Oslo under fredsprisutdelingen.Et samvirke mellom AWACS-flyet og de fire jagerflyene vil gi en sikker og effektiv kontroll med luftrommet over Oslo, ifølge Luftforsvaret.NTB