Det totale salget på polet økte med 11,5 prosent. Spritsalget øker mest i grensenære strøk. En viktig årsak er frykten for metanolholdig smuglersprit.Samtidig har salget av rusbrus eksplodert. I den nest siste måneden før disse varene skal ut i butikkene er det solgt 173.000 liter mot 11.000 liter i november i fjor.