Hvis administrasjonen mener det er aktuelt med oppsigelser, skal dette behandles i et nytt styremøte.Administrasjonen i Aftenposten ville i utgangspunktet ha styrets tilslutning til å kunne si opp ansatte hvis nedbemanningen gjennom førtidspensjonering og sluttpakker ikke blir tilstrekkelig. Dette satte de ansattes styrerepresentanter seg imot.

Det er bare ett år siden forrige runde med sluttpakker i Aftenposten.

Styret behandlet også spørsmålet om nye lokaler, og endelig beslutning vil bli tatt i konsernstyret for Schibsted. Styret mener de to alternativene som har vært diskutert, en ekstra etasje i VG-bygget pluss Akersgata 34/36 og Postgirobygget, begge er gode alternativer.