Borgarting lagmannsrett mener anslaget tingretten landet på er «uforholdsmessig høyt», skriver Nettavisen.

Oslo tingrett krevde at Shah Mohammad Rais stilte 500.000 kroner i sikkerhet. Rais' advokat Per Danielsen sier lagmannsrettens avgjørelse er langt mer realistisk enn tingrettens. Om Rais vil stille sikkerhet på 300.000 kroner, vil de ta stilling til senere, sier han.

— Nå må vi først få avklart hvorvidt Seierstad vil angripe dette. Ankefristen er en måned, og deretter vil vi ta stilling til hva som skjer videre, sier Danielsen.

Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul» ble utgitt i 2002 og ble skrevet etter at Seierstad hadde bodd hos bokhandlerfamilien. Rais mener Seierstad krenket familiens privatliv da forfatteren omtalte familien i boka.

Etter utgivelsen saksøkte Rais' kone Seierstad, en sak hun vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Anken til Høyesterett ble nektet fremmet. Denne saken er klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (©NTB)