OSLO: Siden 2000 er det registrert 82 døde ulver i Norge.

Over halvparten er skutt etter vedtak om skadefelling eller lisensfelling. Påkjørsler er nummer to på lista over de kjente dødsårsakene. 18 av dem er drept av tog eller bil, melder Direktoratet for naturforvaltning.

Seks ulver er skutt under nødverge, og elleve ulver er funnet døde eller skadde uten at man har vært i stand til å fastsette dødsårsaken.

I samme periode har bestanden vært relativt stabil her i landet.

Ulv som blir skutt, påkjørt eller funnet død registreres i Rovbase. Siden 2000 er 82 individer registrert her, og skadefelling er den hyppigste dødsårsaken.

Oversikten fra Rovbase viser kun kjente ulvedødsfall. Skandulv har beregnet den totale dødeligheten hos ulv i Skandinavia i perioden 1999-2006, ut fra kunnskap om radiomerkede ulver. Rapporten, som ble publisert i 2008, viser at 16 prosent av ulvebestanden årlig blir felt ulovlig. Dette utgjør omtrent halvparten av alle dyr som dør, og tilsvarer cirka 136 individer. Dette har ført til at utviklingen av bestanden er blitt kraftig bremset.