Storberget betegnet under et pressemøte mandag mobilproblemenes innvirkning som den alvorligste erfaringen han har gjort seg i pinsehelgen. Administrerende direktør Ragnar Kårhus i Telenor Norge sier mandag at det var en restart i en komponent i det mobile datanettet som medførte et halvt døgns nedetid.— Vi har lokalisert hendelseskjeden, men ikke funnet rotårsaken. At restarten i datanettet kunne påvirke talenettet var nytt for oss. Systemet skulle også fungert slik at servere andre steder skulle tatt over for det som falt ut, sier Kårhus til NTB.

Han forsikrer om at Telenor allerede har iverksatt tiltak som gjør helheten i nettet mer robust, slik at enkeltfeil ikke feller andre deler av systemet.

Torsdag er de berørte aktørene kalt inn til et møte hos Samferdselsdepartementet, hvor Storberget vil se både tilstrekkelig forklaring på feilen og tiltak for å hindre gjentakelse.

— Vi skal da levere en skriftlig rapport til Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet om årsak og tiltak for at noe slikt ikke skjer igjen. Denne rapporten er i rute, sier Telenor-direktøren. (©NTB)