Seks måneder av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i tre år.– Retten er enig med forsvarer i at aktors påstand er for streng, og ikke har fundament i gjeldende rettspraksis. Seksuelle handlinger med barn er alltid en alvorlig forbrytelse som barn burde vært forskånet for, men de lovbrudd vi her står overfor er ikke av de alvorligste, heter det i dommen.

23-åringen er dømt for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år og for seksuelt krenkende atferd mot barn i Oslo og Bærum. Mannen ble pågrepet etter at han forsøkte å antaste tre barn på Lambertseter i fjor høst.

Det siste året før han ble pågrepet jobbet mannen i en barnehage i Oslo. Han har også vært ansatt på en skole i Midt-Norge.

23-åringen er ikke tidligere domfelt eller bøtelagt.(©NTB)