Det var imidlertid et knapt flertall i den svært betente saken, skriver NRK.

Et sammenslått selskap vil bli landets største nettselskap med rundt 300.000 kunder og en av landets største produsenter av fornybar energi og vannkraft.

Tilhengerne av sammenslåingen mener det er nødvendig for å sikre konkurransekraft mot andre kraftselskaper, mens motstanderne mener dagens situasjon gjør det fornuftig å utsette sammenslåing.

Fusjonen skal endelig avgjøres på en ekstraordinær generalforsamling 20. september. Eierne i Glitre Energi har allerede sagt ja til sammenslåing, og Agder Energi mener en sammenslåing kan være en realitet allerede 1. januar.