I forrige uke fikk Kleppa svar fra fylkesmennene på hvor mange kraftkommuner som har omgjort framtidige kraftinntekter til pengeplasseringer med stor risiko.Svarene viste at det er svært få kommuner som har plassert penger, og ingen av dem har valgt samme produkt som de fire nordlandskommunene.

Kommuneloven er allerede meget streng i sine krav til kommunenes finansielle disposisjoner. I praksis kan andre inntekter enn kraftinntekter ikke plasseres andre steder enn i bankinnskudd eller pengemarkedsfond som har tilsvarende sikkerhet.

I 2002 foretok Kommunaldepartementet en lovfortolkning som åpnet for et spesielt syn på kraftpenger.

— Det var ikke politisk bestemt. Det var en ren lovfortolkning, sa daværende kommunalminister Erna Solberg (H) til NTB mandag. (©NTB)