Fire av ti fugler er borte fra åker og eng. Mer inten­sivt landbruk får skylden.