Nicolai Tangen er ansatt som ny oljefondssjef. Nicolai Tangen er ansatt som ny oljefondssjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Grøvan: – Det skal ikke gjøres forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker

KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

KrF peker på hovedstyret i Norges Bank for å løse mulige interessekonflikter.

– Stortinget skal ikke ta stilling i en konkret ansettelse i Norges Bank. Å ansette oljefondssjef er en oppgave som Stortinget har gitt til hovedstyret i Norges Bank i sentralbankloven, sier Storehaug.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Det er allerede klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Tangen-saken var tema da KrFs stortingsgruppe møttes mandag. Storehaug sier Stortinget må ta stilling til brevet fra representantskapet.

– KrF deler også representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket. Arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side, sier han.

– Det er viktig at Stortinget kan samle seg bredt i denne saken. Det skal vi bidra til fra KrFs side i de videre samtalene med de andre partiene.

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder for KrF og stortingsrepresentant for Vest-Agder, har følgende kommentar til saken:

– Jeg håper et samlet storting kan stå bak representantskapet i Norges Bank sin oppfordring om å eliminere risikoen for interessekonflikt. De etiske retningslinjene skal gjelde for alle ansatte i Norges Bank og i Oljefondet – og også for ansatte i offentlige og private virksomheter. Det skal ikke gjøres forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, sier han.

– Tror du Nicolai Tangen får jobben som sjef i Oljefondet?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg har en klar forventning om at Norges Bank følger opp det Stortinget vedtar.