Flere får refs for seksu­elle krenkelser i Forsvaret

En soldat på høstøvelse. Antallet refselser og disiplinærsaker for «seksuelle handlinger uten samtykke» øker i Forsvaret, viser Generaladvokatens rapport for 2018. Foto: Didrik Linnerud/Forsvaret (arkivfoto)