Regjeringen vil ha beredskapslagre for korn. Ekspertene er uenige om hvorvidt det trengs.

foto