Hittil i år har 344 personer meldt seg for Skatteetaten og bedt om såkalt skatteamnesti for skjulte formuer og inntekter

Ordningen gjør at folk som melder seg med skjulte formuer og inntekter, slipper tilleggsskatt. De får i stedet det som kalles «frivillig retting». Da blir de kun ilagt ordinær skatt for opptil ti år med skjulte formuer. På toppen kommer dog litt renter.

Regjeringen har varslet at den ønsker å «fase ut» ordningen. Likevel trenger ikke folk som sitter på skjulte formuer nå å stresse veldig. Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet sier at de ikke vet hvor lang tid det vil ta å fase ut ordningen.

Plattformen danner basis for arbeidet vårt gjennom hele fireårsperioden vi nettopp har tatt fatt på, skriver han i en epost til Aftenposten/E24.

Regjeringen har nylig gitt Skattedirektoratet frist til 1. juni 2022 med å lage nye regler for skatteamnesti. I oppdragsbrevet brukes ikke ordene «fase ut» som det sto i Hurdalsplattformen. Først når Skattedirektoratet har levert sine nye forslag en gang neste år, kan den politiske prosessen begynne.