— Vi vil definitivt ikke la situasjonen i Syria utvikle seg slik opprørslandene ønsker. Vi vil iverksette nødvendige tiltak når tiden er inne, sier Masoud Jazayeritil den iranske TV-kanalen Al-Aalam.

Med uttrykket «opprørslandene» siktet han til Saudi-Arabia, Tyrkia, USA og andre land som støtter ulike væpnede grupper som kjemper mot regjeringsstyrkene i Syria. Jazayeri, som er brigadegeneral og nestleder for den iranske generalstaben, mener disse landene i praksis støtter terrorister.

— Terroristene som kjemper i Syria i dag, er styrkene til Saudi-Arabia, USA eller reaksjonære styrker i regionen, hevder han.

Hvilke væpnede grupper i Syria som skal regnes som terrorgrupper, er et svært omstridt spørsmål. Opprørere som Jazayeri anser for å være terrorister, reiser inn i Syria fra Tyrkia, ifølge den iranske brigadegeneralen.

Både Saudi-Arabia og Tyrkia sier de vurderer å sende bakkestyrker til Syria for å bekjempe ekstremistgruppa IS. Jazayere hevder disse uttalelsene bare er bløff og psykologisk krigføring. (©NTB)