GRIMSTAD : — For oss er det en fjær i hatten at Forskningsrådet har godkjent prosjektet og bidrar med nær halvannen million over en treårsperiode, sier Rune Fensli, leder ved institutt for ikt, avdeling for teknologi ved HiA Grimstad.Foruten HiA, er også Aust-Agder sykehus (ASA), Grimstad kommune og Telenor FoU samarbeidspartnere i prosjektet.- Hensikten med prosjektet er å finne fram til løsninger som gjør at det blir mulig å formidle medisinsk informasjon via trådløse håndholdte pc-enheter - uten at denne informasjonen blir tilgjengelig for uvedkommende, sier Rune Fensli til Fædrelandsvennen.Sikkerhetstiltak, de grep som må til for å hindre at denne sensitive informasjonen blir tilgjengelig for uvedkommende, er ett av de helt sentrale momenter i dette prosjektet. - I dag er ikke sikkerheten rundt trådløs dataformidling god nok, og den holder iallfall ikke til formidling av medisinsk informasjon. Det er dette vi skal finne løsninger på, sier Fensli.Hensikten med dette, er at både leger i sykehus og sykepleiere i åpen omsorg, via håndholdte pc-er, kan få tilgang til pasientens journal - med opplysninger om sykdom, behandling, medisinering, etc. Det blir også mulig å legge inn nye opplysninger.- Vi må finne løsninger som sikrer at bare godkjent autorisert personer kan logge seg på dette nettet, og at det skjer en kryptering av pasientinformasjonen, slik at den ikke kan gjøres tilgjengelig for utenforstående, sier Rune Fensli.Forskningsrådet har nylig godkjent prosjektet, og stilt i utsikt vel halvannen million kroner, fordelt over en treårsperiode.- De midler vi får tildelt er det som skal til for at vi kan knytte til oss en doktorstipendiat for den nevnte perioden, sier Fensli. Han legger vekt på at i et slikt prosjekt som dette er det nødvendig med kontinuitet gjennom hele prosjektperioden. Han regner med at det vil ta et par måneder inn 2003 før stipendiaten er på plass.- Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier han.olaf.lorentsen@fedrelandsvennen.no