Dykkere kan ikke gå inn i det forliste skipet på Hustadvika før skipets posisjon er endret, opplyser politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til NTB.Båten står med akterenden på bunnen, mens baugen flyter. Den vertikale posisjonen gjør at båten beveger seg nokså kraftig i sjøen.

Oppdraget med å gå inn anses som for farefullt slik båten nå ligger. Sammen med blant andre bergingsledelsen, forsikringsselskapene og Statens forurensningstilsyn ser vi på muligheten for å flytte båten slik at den får en mer stabil posisjon, sier Nilssen.

Dykkere gikk i formiddag ned i sjøen ved det forliste skipet, men har ikke gjort forsøk på å gå inn.