Forslaget går fram av Barnevernsmeldingen som Stortinget skal behandle i begynnelsen av februar.Vi foreslår en statlig overtakelse av barnevernet. Det lokale barnevernet er mange steder veldig lite. Kommunene trenger hjelp til å møte de utfordringene mange av disse familiene representerer. Med statlig overtakelse mener jeg vi kan skape en bedre koordinert tjeneste, sier Dåvøy til Aftenposten.

Dåvøy vil samtidig ha mer åpenhet i barnevernet og styrke samarbeidet mellom de ulike kommunale hjelpetjenester, familie, venner, og skoler samt politiet.

Det handler om å bruke alle ressursene som finnes i barnets miljø. Og det handler om å lage en helhetsplan for hvordan man skal komme videre, sier Dåvøy.