Partene har forhandlet i en måneds tid allerede, men en avklaring har latt vente på seg. Onsdag pågikk forhandlingene til et godt stykke over midnatt.

Regjeringspartiene har snakket parallelt med Venstre og KrF om den nye arbeidsmiljøloven. Nå ser det altså ut til at en alle de fire partiene er enige.

Flere spørsmål skilte i utgangspunktet KrF fra de tre andre og mange regnet med at partiet ville stå på siden av en eventuell avtale.

Kort tid

Arbeids— og sosialkomiteen skulle i utgangspunktet avgi innstilling i saken førstkommende tirsdag, men fristen er skjøvet ut i tid til torsdag 19. mars. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen er kritisk til framdriften.

– Vi er utålmodige. Dette er den viktigste saken komiteen har til behandling denne våren, sier hun til NTB.

Trettebergstuen er redd tiden blir for knapp for en forsvarlig behandling og viser til at partiene trenger tid til å hente inn svar fra departementet samt skrive sine merknader.

LO, YS og Unio gikk tidligere i år til politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven. I likhet med de rødgrønne partiene mener fagorganisasjonene at lovforslaget er en trussel mot prinsippet om at hele stillinger skal være regelen i norsk arbeidsliv.

Regjeringen mener på sin side at forslaget vil gjøre det enklere for alle dem som står utenfor arbeidslivet i dag, å få jobb.

Stridssaker

KrF har kjempet hardt for å moderere forslaget om nye regler for søndagsarbeid og korte ned tiden det tar før midlertidig ansatte kan kreve fast stilling. Hvor langt partiet har kommet, er ikke kjent.

Venstre sluttet i utgangspunktet opp om regjeringens forslag om generell adgang til midlertidige ansettelser. Partiet har også uttrykt støtte til de nye reglene for overtids- og søndagsarbeid samt økte aldersgrenser i arbeidslivet. Men også Venstre har hatt motforestillinger. Partiet har for eksempel programfestet at midlertidige ansettelser maksimalt skal vare i to år, ikke fire som regjeringen legger opp til.

– Venstre går til forhandlingene med krav om en kraftig reduksjon av den maksimale lengde for midlertidig ansettelser og for når arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse, sa partiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson Sveinung Rotevatn til NTB da samtalene på Stortinget tok til. (©NTB)