Det viser den foreløpige statusrapporten på ulv per 15. februar som Høgskolen i Hedmark har lagd på oppdrag fra Rovdata. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere med at det norske bestandsmålet er nådd.

— Fra snøsporing og DNA-overvåking er det så langt i vinter påvist minst ni og høyst sannsynlig elleve ulverevir med valper i Norge og på tvers av riksgrensen. Dette er flere enn noen gang i nyere tid. Den gamle rekorden er fra årene 2012 og 2013 da det ble påvist åtte ulvekull begge år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

— Det er videre dokumentert 80-84 ulver innenfor Norges grenser. 38-39 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen, mens 23-25 ulver er påvist i grenserevir med tilhold på tvers av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har 19-20 ulver foreløpig en uavklart grensestatus, fortsetter han.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen). Så langt i vinter er det dokumentert fire helnorske ulvekull fra 2015. Det er i revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Østmarka. Mer feltarbeid må imidlertid til for å avklare status og avgrensning opp mot ulvesonen. (©NTB)