Dette er løsningen på lærerstreiken

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne.

Publisert:
  • Siri Gedde-dahl
  • Gunnar Kagge
Denne artikkelen er over seks år gammel

Lærerne får vetorett mot mer bunden arbeidstid. Uenighet i lokale forhandlinger om arbeidstid skal avgjøres i en kommunal meklingsordning. Partene nedsetter et utvalg for å se på arbeidstidsordninger fremover.

Det bekreftet KS og Utdanningsforbundet under en pressekonferanse om avblåsning av lærerstreiken mandag morgen.

Normal drift

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Skolene er i normal drift fra tirsdag morgen, skriver Aftenposten.

— I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at barna skal få komme på skolen. Det har vært hovedgrunnen til at vi har gått enda en runde for å forsøke å finne en løsning på konflikten, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les også:

Les også

1-0 til lærerne

Avtalen som nå er anbefalt av både KS og lærernes organisasjoner; Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon, innebærer at hele ansvaret for prosesser og avgjørelser om organisering av arbeidstiden legges til den enkelte skole og kommune.

Nyordningen skal etter det Aftenpostenforstår først innføres om et år. Et partssammensatt utvalg skal forberede det nye systemet. I mellomtiden gjelder den gamle arbeidstidsavtalen.

"Streiken har ført frem"

Lærerorganisasjonene mener streiken førte til seier for lærerne.

— En tøff, men nødvendig streik har ført frem. Jeg vil takke de streikende for den jobben de har gjort, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Hun legger til:

Les også

Lærerstreiken er over

— Det skal være lokale prosesser, men lærerne kan ikke pålegges mer bunden tid enn i dag. Nå skal vi ha en rask uravstremning. Hvis de godtar avtalen er streiken avbåst, hvis ikke gjenopptas streiken.Lied sier videre:

— Hvis de (partene lokalt. Red. anmerkn.) ikke blir enige, bringes saken på kommunenivå. Men om man heller ikke der blir enige, vil det være det alternativet med minst pålagt arbeidstid som gjelder. Det betyr at lærerne kan gå inn i disse prosessene med trygghet for at de ikke kan bli presset til slutt.

Les også:

Les også

Fri oss fra streiken

Lokalt selvstyre

Å gå ekstrarunder lokalt har vært viktig for KS.

— Dette har vært et viktig prinsipp for oss som jobber for lokalt selvstyre. Derfor er vi glad for at lærerorganisasjonene har kommet oss i møte på dette, sier Helgesen.

Hun understreker at KS langt fra er like fornøyd med alle deler av avtalen:

— Vi har jobbet lenge for å få til en avtale for dem som ikke klarer å bli enige lokalt, som sikrer mer tilstedeværelse. Det har vi ikke fått til. Jeg er likevel overbevist om at på de fleste skoler vil dyktige lærere og skoleledere i fellesskap finne frem til de gode løsningene.

KS ville helst hatt en annen løsning

— Har dere oppnådd noe annet enn at dere går flere runder?

— Sånn situasjonen ble, er dette det beste vi kunne få til. Jeg har stor tillit til at man greier å ta ansvaret lokalt, men det er ingen tvil om at vi i KS ville hatt en annen løsning, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Det store konfliktspørsmålet har vært hvorvidt lærerne skal kunne pålegges å være til stede på skolen inntil 7,5 timer daglig, istedenfor å kunne jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden, slik de kan i dag.

Over 70 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer sa i en uravstemning før sommeren nei til arbeidstidsavtalen som KS og Utdanningsforbundet var blitt enige om 26. mai i år.

Ny uravstemning avholdes nå så raskt som mulig. Svarfrist på uravstemningen er 10. september. Resultatet kan være klart tidligere.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.