Vi gjennomgår nå den nye matlovens reaksjonsmidler for å se om de er tøffe nok. Det er nødvendig i lys av den mangel på respekt for eksisterende regelverk som er blitt avdekket de siste månedene, sier helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) til NTB.Han var tidlig ute med å uttrykke bestyrtelse over den likegyldighet næringsmiddelbransjen har vist for lov— og regelverk denne høsten. Det vil få følger for teksten i den nye matloven, som etter alt å dømme blir innført fra 2004. Helsedepartementet leder arbeidet med en helt ny matlov. Den bygger på moderne prinsipper og vil i det store og hele være felles for alle land innenfor EU og EØS-området.

Den vil innebære at de 13 eksisterende lover som går på mat og matsikkerhet, blir slått sammen i en felles matlov.