Nesten halvparten, eller 60 av orkesterets 123 medlemmer, var med i nazipartiet NSDAP, mens sju av orkesterets medlemmer ble drept i konsentrasjonsleirer eller i forbindelse med deportasjon og fengsling. Alle sju var jøder. Ytterligere ni ble drevet i eksil.

Til sammen elleve orkestermedlemmer som ble stemplet som «halvjøder» eller som hadde jødiske ektefeller, fikk beholde sine stillinger, men levde under konstant trussel om at situasjonen kunne bli endret.

De historiske opplysningene ble presentert i Wien søndag etter at en historikerkommisjon har arbeidet med spørsmålene. For eksperter har mye vært kjent for lenge siden, men ikke for det brede publikum. Orkesteret er et av de fremste klassiske orkestre i verden, og nyttårskonserten 1. januar overføres til store deler av verden.

Tirsdag er det 75 år siden Nazi-Tyskland marsjerte inn i Østerrike og overtok styringen av landet. Hitlers styrker ble møtt med til dels stor begeistring av østerrikerne, men også med avsky og motstand fra sosialdemokrater og kommunister. (©NTB)