Lørdag fikk «Ap-staten» sitt pass påskrevet. Jensen gikk rett i synet på det største regjeringspartiet da hun innledet på Frps landsstyremøte. Gjennomgangstemaet var den lille manns kamp mot en «arrogant Ap-stat» som serverer den ene innholdsløse garantien etter den andre på helse— og omsorgsområdet.

— Ap har ødelagt ordet garanti. Det har ikke lenger innhold. Vi har i åtte år hatt en regjering som ikke klarer å skaffe nok sykehjemsplasser, som ikke overholder tidsfrister, som ikke klarer å trygge innbyggerne og som velter milliardprosjekter på samferdselssektoren over på brukerne som bompenger, hamret Jensen.

Hun framholdt at statsminister Jens Stoltenberg ved enhver anledning svarer på utfordringer ved å si «at det aldri er brukt mer på penger» på det ene eller andre området.

— Så har det heller aldri vært så mye byråkrati, er vårt svar. Nå nytter det ikke lenger å skyve problemene foran seg etter inkasso-prinsippet. Regningen blir alltid større i morgen. Det som trengs etter åtte tapte år, er handlekraft. Den har vi i Frp masse av, sa Jensen. (©NTB)