Nedsatt hørsel kan øke risikoen for demens: – Få høreapparat så fort det lar seg gjøre