Pasienter har blitt uføre, og noen har mistet livet etter behandlingen de fikk fra legen. Det var Helsetilsynet som ba politiet om å reise straffesak mot sykehuset legen jobbet ved.

Politiet henla saken like før jul. Helsetilsynet sier til NRK at de vil klage på denne avgjørelsen.

– Begrunnelsen er sykehusledelsens manglende oppfølging og styring av legen gjennom flere år, sier fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn.

Mens saken mot sykehuset er henlagt, er legen, som har flyttet til Tyskland, fortsatt under etterforskning. Han jobbet elleve år som overlege i ortopedi i Flekkefjord, selv om han ikke var ortoped. Dette visste ledelsen ved sykehuset.

Sagen mener sykehuset har et klart ansvar.

– Vi ser særlig alvorlig på at det ikke ble iverksatt tiltak for å forhindre at legen opererte på egen hånd etter at han ble omplassert til en opplæringsstilling i Kristiansand, sier Sagen i Helsetilsynet.

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF, sier til NRK at hun tar klagen til etterretning. Hun sier de ikke har grunnlag for å uttale seg ettersom det ikke er de som mottar klagen.

Politiet i Agder sier de ikke har mottatt klagen ennå.