– I morgen skal vi fortsette samtalene. Det gode arbeidet vi har påbegynt i dag, vil fortsette i morgen, sa mekler Carl Petter Martinsen til NRK torsdag kveld.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) møttes torsdag klokka 15 i Riksmeklerens lokaler i Oslo sentrum for å mekle om lønnsoppgjøret. I 21-tiden møtte mekleren pressen.

– Jeg synes partene jobber godt sammen nå, og med min bistand. Det er for tidlig å si om det er noen veldig fremgang, men jeg synes det er en viss utvikling i positiv retning i den forstand at de kanskje har litt bedre forståelse for hverandres standpunkter, sa Martinsen da.

Ikke bare økonomi

Mekleren har fortsatt håp om at partene skal bli enige, og at streiken dermed kan avsluttes.

– Men husk på at det er en grunn til at det er en konflikt. Hvorvidt vi får løst dette i forbindelse med forsøket som vi nå holder på med, det er for tidlig å si, sier han.

Det var NFOs lønnskrav som førte til brudd i meklingen. Martinsen ville torsdag kveld ikke si noe om flyteknikerne er villige til å fire på lønnskravet.

– Det har jeg ikke noen bestemt oppfatning om. Det er ikke bare økonomi som løftes fram, det er flere andre spørsmål, sier han.

Varslet lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb. Dette vil trolig fort føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd. En lockout vil nemlig også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse.