— Dette høres ut som en tilpasning og vil være et lovbrudd, sier partner Harald Alfsen i Firstventura, som driver rådgivning ved offentlige anskaffelser.Under grensenLov om offentlige anskaffelser og departementenes egne regler sier at oppdrag til verdi over 500.000 kroner eksklusive moms, skal utlyses offentlig.

Eli Arnstads kontrakt er på 450.000 kroner. Samtidig ble det inngått en annen og tilsvarende konsulentavtale til 400.000 kroner eksklusive moms, skriver Dagens Næringsliv.

Arnstads kontrakt sier at hun skal arbeide med «ulike problemstillinger knyttet til energiomleggingspolitikken», mens den andre konsulentavtalen er knyttet til «regjeringens bioenergistrategi».

AvviserDN får imidlertid opplyst både fra politisk ledelse og fra administrasjonen at den tidligere Enova-sjefen til nå har jobbet mye med bioenergi for olje- og energidepartementet (OED).

Juridiske eksperter avisen har vært i kontakt med, mener at oppdragene er så like at de skulle vært slått sammen og lyst ut felles.

Ekspedisjonssjef Olav Prestmo i OED avviser at departementet har begått ytterligere lovbrudd ut over dem man allerede har innrømmet, men innrømmer at de to konsulentavtalene delvis har handlet om det samme. (©NTB)