– Det har vært en veldig krevende prosess, og begge parter måtte strekke seg langt, sier leder Sverre Pedersen i Filmforbundet til NTB.Forbundet hadde varslet at de umiddelbart ville ta ut 33 av sine medlemmer i streik hvis det ble brudd i meklingen med arbeidsgiverne i Produsentforeningen. Til sammen var det varslet at rundt 260 personer ville bli tatt ut.

Reality-serier i fareNoen av Norges mest kjente og avholdte TV-programmer, som Idol og Skal vi danse hos TV 2, og Robinson-ekspedisjonen og den nye serien Fristet hos TV3, sto i fare for å bli rammet av streik fra tirsdag morgen.

Minstesatser for ansatte i produksjonsbransjen og hvilke yrkesgrupper som skal omfattes av overenskomsten, sto sentralt i forhandlingene. Pedersen anslår tirsdag at rundt 80 prosent av medlemmene nå dekkes av lønnskompromisset.

– Resultatet var ikke optimalt, men begge parter måtte gi og ta, sier Filmforbundets leder til NTB, som fastslår at lønnsbetingelsene i bransjen beveger seg i riktig retning.

Vil bygge videre– Men blant dem som fortsatt står utenfor, finnes det sårbare grupper, sier Pedersen til NTB. Han peker blant annet på assistentfunksjonene i filmbransjen, og sier dette er en gruppe med kort arbeidserfaring og lite forhandlingsmakt.

– I det store bildet er det viktig med et framforhandlet resultat, slik at vi kan bygge videre på det vi nå er enige om, mener Pedersen.

Ifølge tidligere direktør i Nordisk Film, Stein-Roger Bull, i selskapet Nordic Stories, ville en streik ha fått øyeblikkelige konsekvenser for blant annet TV-serienes planlagte sendedatoer. (©NTB)