— I denne sammenheng er det helt riktig og nødvendig å gjennomføre parlamentarisk kontroll. Vi mener redegjørelsene bør oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling på tirsdag, sier Arbeiderpartiets Martin Kolberg til NTB.

Den tidligere Ap-sekretæren er selv nestleder i komiteen, som blant annet skal føre kontroll med regjeringen og forvaltningen. I komiteen har det parlamentariske mindretallet særlige rettigheter, som inkluderer retten til å starte undersøkelser og opprette saker.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) skal tirsdag møte i Stortinget for å redegjøre for oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens rapport. Redegjørelsene vil bli etterfulgt av en debatt i stortingssalen. (©NTB) (©NTB)