I fjor fikk UDI hjemmel til å hente inn vandelsopplysninger fra politiet i tilfeller der norske menn ønsker å gifte seg med utenlandske kvinner, skriver Vårt Land.I sju tilfeller førte en slik kontroll til at søknader om familiegjenforening ble avvist.

– Ofte gjelder vandelsopplysningene norske menn som er dømt for mishandling av kvinner eller barn, og som har inngått ekteskap med en utenlandsk kvinne, opplyser Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i Oppholdsavdelingen i UDI.

– Tidligere hadde vi ikke mulighet til å avslå de få tilfellene dette dreier seg om, for å beskytte barn og ektefelle. Vi vil prøve å unngå at misbruk skjer igjen, sier Sjøholt.

Ifølge Krisesentersekretariatet spekulerer flere norske menn i å gifte seg med utenlandske kvinner, misbruke dem og deretter skille seg fra dem før det er gått tre år. Etter tre år kan utenlandske statsborgere søke om opphold i Norge på selvstendig grunnlag.

– Kvinner blir utsatt for psykisk og fysisk vold, nektet mat og nesten tvunget ut i prostitusjon for å gjøre seg fortjent til oppholdstillatelse, sier daglig leder Tove Smaadahl.

Hun mener treårsregelen gir mennene makt fordi kvinnene føler seg tvunget til å bli i et krenkende forhold, og mener kravet bør reduseres til ett år.

I fjor søkte 15.000 personer om gjenforening med familie i Norge. Den største gruppen kom fra Thailand, og mange av dem søkte seg hjem til norske menn. (©NTB)