OSLO: Det viser en ny undersøkelse Respons har gjort for Utdanningsforbundet.

– Mitt råd til politikerne er følgende: Lytt til lærerne, de er tettest på elevene og vet hva som er best for dem. De vet at tallkarakterer har svært liten verdi for barn, og at de kan virke negativt på læringen og læringsmiljøet, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet.

I vår ba 47 Høyre-ordførere kunnskapsministeren om lov til å innføre karakterer i barneskolen, men forslaget ble avslått av kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Undersøkelsen viser at 81 prosent sier nei til skriftlige karakter fra femte klasse, 85 prosent mener skriftlige karakterer vil virke demotiverende på faglig svake elever og bare 20 prosent tror skriftlige karakterer vil øke elevenes motivasjon og læringslyst.

Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, mener undersøkelsen viser at lærerne skiller seg fra andre i befolkningen.

– For ikke lenge siden ble det gjennomført en meningsmåling som viste at seks av ti nordmenn hadde sans for at man skulle sette karakterer i noen av de viktigste fagene på barnetrinnet, forteller Aspaker til NRK.

Høyre ønsker i første omgang å innføre muntlige karakterer på sjuende klassetrinn.