Av det samlede kravet vil Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag at 580 millioner kroner skal tas ut i form av økte priser mens resten skal komme som økte bevilgninger over statsbudsjettet.Bøndenes krav vil føre til en økning i matvareprisene på 1,30 kroner per dag for en familie på fire.

Økte kostnader i landbruket fører også til økte krav. Sammen med etterslepet for de siste årene, kommer kravet opp i 22.000 kroner for hvert årsverk. For at bøndene skal få en kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, mener organisasjonene at det er nødvendig med et tillegg på 11.000 kroner per årsverk. (©NTB)