Flere innlagt med influensa enn med covid-19

foto