Det ene merket viser julestjernen på himmelen, mens de tre vise menn foran jesusbarnet i krybben er motivet på det andre.— Med dagens høykonjunktur og kommersialisering ønsker vi med årets motiv å rette søkelyset mot essensen i julens opprinnelige budskap, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten.

Julefrimerkene egner seg til frankering av A-Prioriterte sendinger opp til 20 gram. Frimerkene er såkalt valørløse. Det er Anne Kristin Hagesæther som har hatt det kunstneriske ansvaret for årets julefrimerker. (©NTB)