Krisen i Norske Skog gjør at selskapet skal vurdere alle sine 18 fabrikker rundt om i verden. Også de tre fabrikkene og 1.700 arbeidsplassene som ligger i Norge blir vurdert for nedleggelse.— Det bør være lett for Norske Skog å legge ned i Norge, sier analytiker Hans Erik Jacobsen i First Securities til Nationen.

— Vi har mangel på arbeidskraft. Få steder i Europa vil en nedleggelse gå lettere. Det norske kostnadsnivået er svært høyt, og lite taler til fordel for kraftkrevende industri i Norge, sier Jacobsen.

Investeringsdirektør Einar Bonnevie i forvaltningsselskapet WarrenWicklund er negativ til både Norske Skog og papirbransjen generelt.

— Jeg er fundamentalt negativ til papirbransjen generelt og Norske Skogspesielt. De sliter med kronisk synkende etterspørsel, samtidig som prisene synker og kapasiteten er for høy, sier Bonnevie.

Også styreleder Helge Evju i Skogeierforbundet ser få grunner til å være optimistisk.

— Kvartalstallene fra Norske Skog bekrefter trenden. Det må skje noe på struktursiden. Det er overkapasitet, sier Evju. (©NTB)