Oslo: – Vi hadde blant annet en eldre mann som sa at han verken hørte eller skjønte noen ting. Likevel fortsatte samtalen, og han inngikk en avtale, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til P4. En ny lov om markedsføring og annen markedspraksis er under utarbeidelse fra Barne— og likestillingsdepartementet. Høringsfristen gikk ut 1. november.