Straffedømte skylder over to milliarder kroner i erstatningsgjeld. Men kriminelle gjør sjelden opp for seg. Grunnen er at skyldnerne ofte verken har inntekt eller formue. I saker som ran, tyveri og skadeverk, der offeret har lidt tap i forbindelse med handlingen, kan straffedømte måtte betale erstatning til ofrene, som selv må sørge for å kreve inn pengene dersom ikke den dømte gjør opp for seg frivillig. Statens Innkrevingssentral kan være behjelpelig.

— Dette er krav som er svært tunge å kreve inn. De som skal betale, eier sjelden noe som helst, sier informasjonssjef Tore Bratt ved Statens Innkrevingssentral til Aftenposten.

— Det er unntaket mer enn regelen at vi klarer å få inn slike krav. Dersom de ikke blir gjort opp umiddelbart, så blir de ofte liggende i lang tid, opplyser kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i inkassoselskapet Lindorff.

Erstatningskravene på til sammen to milliarder kroner stammer hovedsakelig fra voldsskader, tyveri, ran, ildspåsettelser og andre skader på bygninger og gjenstander. (©NTB)